Psikolojik Danışma Süreci Basamaklarına Göre Psikolojik Danışma Uygulamaları Prof. Dr. Fulya YÜKSEL ŞAHİN

Fulya YÜKSEL-ŞAHİN, Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nde tamamlamıştır. Doktora eğitimini ise, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nde tamamlamıştır. Dr. Fulya YÜKSEL-ŞAHİN, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik AD’nda görev yapmaktadır.

iletşim: fusahin@yildiz.edu.tr