Zorbalığa Maruz Kalan Çocuklara Psikolojik Destek Çalışmaları Klinik Psk. Ece Oral ALBAYRAK

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde ‘Onur Derecesi’ ile tamamlayan Ece Albayrak, yüksek lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji programını ‘Depresyon ve kaygı belirtileri’ üzerine yürüttüğü tez çalışması ile ‘Yüksek Onur Derecesi’ ile tamamlamıştır.

Lisans eğitiminin ardından Uğur Dershanesi’nde lise öğrencilerine ve ailelerine danışmanlık yapmış, birçok okulda sınav kaygısı ve kariyer planlama konuları ile ilgili rehber öğretmenlere, velilere ve öğrencilere eğitimler vermiştir.

Davranış Bilimleri Enstitüsü, Çocuk ve Genç Bölümü’nde çeşitli çalışmalarda görev alan Ece Albayrak, kuruluşundan bu yana Arkabahçe ekibinde yer almakta ve halen eş zamanlı olarak Sabancı Üniversitesi Bireysel ve Akademik Gelişim Merkezi’nde psikoterapi çalışmalarına devem etmektedir.

Lisans ve lisansüstü eğitimleri boyunca psikodinamik temelli eğitim alan Ece Albayrak, terapi çalışmlarında eğitimlerini aldığı EMDR, Şema Terapi, Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi ve Dışavurumcu Sanat Terapisi yönelimlerinden de faydalanmaktadır.

Genç yetişkin ve yetişkinlerde duygusal ve ilişki alanlarında yaşadıkları güçlükler, depresyon ve kaygı bozuklukları konularında çalışan Ece Albayrak, aynı zamanda anne-çocuk ilişkileri, çocuklarda depresyon, kaygı ve öğrenme güçlüğü üzerine çalışmaktadır. Ece Albayrak, aynı zamanda Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV’ün (WISC-IV) Türk Psikologlar Derneği tarafından onaylı sertifikalı uygulayıcısıdır.

Ece Albayrak Türk Psikologlar Derneği ve EMDR derneği üyesidir.