Psikodramada Süreç ve Psikodramanın Kullanım Alanları Uzm. Psk. Dan. Fulya KURTER

Uzman Psikolojik Danışman- Psikoterapist- Egitmen Psikodramatist

Fulya Kurter, Boğaziçi Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nden
1998’de mezun oldu. Bu dönem sanat ve tiyatroya olan ilgisi onu psikodramayla
buluşturdu. Neşe Karabekir ve Deniz Altınay liderliğindeki eğitimi 2005’te tamamlayarak
İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nden (IPI) “Psikodrama grup terapisti” olarak mezun
oldu.  Kurter, uzmanlığını Ohio Kent State Üniversitesi’nde başladığı “Human
Development and Counseling” (İnsan Gelişimi ve Psikolojik Danışma) lisans üstü
programını Marmara Üniversitesi’nin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nde
(tezli) tamamlayarak aldı.

Bu süreçte psikodramada yeterliliklerini arttırmada Zerka Moreno, Judith Tezsary, Jacob
Gershoni, Gong Shu, David Kipper, Marcia Karp, Eva Fahlsyorm, Kate Kirk gibi farklı
liderlerin psikodrama gruplarına katılması ve bireysel psikodrama, çocuk psikodraması
ve spontanite tiyatrosu eğitimleri etkili oldu.

Sözün ötesini iyileştirici unsur olarak öne çıkaran dışavurumcu sanat terapileri
alanındaki çalışmaları önemseyen Kurter, başta Michael Franklin olmak üzere, Rina
Buberoğlu, Ellen Levine ve Stephen K. Levine gibi isimlerle çalıştı. Bunun bir devamı
olarak, Marcia Leventhal ve Ilene Serlin liderliğinde The International Dance Therapy
Institute of Australia (IDTIA) onaylı “Klinikte Dans-Hareket Terapisi” sertifika programını
tamamladı. Çalışmalarında yararlandığı bir diğer önemli eğitim ise Mooli Lahad ve
Micky Daron’un geliştirdiği “Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tedavi Protokolü- See Far
CBT”  dir.

Fulya Kurter, IPI bünyesinde 2010'dan beri yetişkin yaşantı grupları yönetmekte ve 18
yaş ve üstü bireylerle seanslar gerçekleştirmektedir.Aynı zamanda D.Altınay
liderliğindeki ‘Psikodrama Eğiticinin Eğitimi'ni tamamlamasıyla beraber psikodrama
hazırlık ve temel aşama gruplarının liderlerinden biri olarak mesleğini sevgiyle
uygulamaktadır.
Klinik çalışmalarının yanı sıra Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) bünyesinde (2002-2016)
koordinatör, öğretim görevlisi ve danışman gibi farklı roller üstlenen Kurter, son olarak,
“Psikolojik Danışma ve Kültürel Duyarlılık” üzerine araştırma ve kitap projesini
Jacqueline S. Mattis  ile yürütmüştür. Kendisi toplumsal sorumluluğun ve gelişimin bir
parçası olarak farklı kuruluş, meslektaş ve akademisyenlerle işbirliklerini sürdürmekte,
Sanat Terapileri Derneği yönetim kurulu üyesi olarak alana katkı sağlamaktadır. (Detaylı
bilgi için fulyakurter.com adresi ziyaret edilebilir).

Website:
https://fulyakurter.com/