İlişkisel Sorunlarda Çift Terapisi İle Cinsel Terapiyi Bütünleştirmek Uzm. Psk. Dan. /Psikoterapist Eyüp SARI

Eyüp SARI, lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, yükseklisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Aile Danışmanlığı alanında yapmıştır.
Duygu Odaklı Çift Terapisi, İmago Çift Terapisi ekollerinde uluslararası standartlarda teorik eğitim ve süpervizyonlarını  tamamlamış. Gottman Çift Terapisi, EMDR Terapisi ve Cinsel Terapi Eğitimleriyle de bu eğitimlerini desteklemiş ve zenginleştirmiştir.
Şu an da Bakırköy ilçesinde bir klinikte Çift Terapisi ve Cinsel Terapi yapmakta, seminer çalışmalarına devam etmektedir.
Ayrıca TÜRKPDR Derneği, ÇATED, EMDR Derneği ve CİSED ‘in üyesidir.