Pozitif Psikoterapiler: İyi Oluşun Artırılması Doç. Dr. Ali ERYILMAZ

Ali ERYILMAZ 2001 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi,  Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2004 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Psikolojisi ABD’da bilim uzmanlığını ve 2009 yılında ise, Eğitim Psikolojisi ABD’da doktorasını tamamlamıştır.  Dr. Ali ERYILMAZ, 2010-2017  yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 2017 yılından itibaren ise Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ayrıca, 1996-2003 yılları arasında sırasıyla; Ankara 112 Acil Kurtarma Birimi, Polatlı Devlet Hastanesi Acil Kliniği ve Niyazi Karabey Sağlık Ocağı gibi sağlık kurumlarında sağlık memurluğu yapmıştır. 2004-2010 yılları arasında Pozitif Psikoterapi alanında temel ve master eğitimini tamamlayarak “Pozitif Psikoterapist” unvanını almıştır.  2003-2010 yılları arasında ise, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Pursaklar Sağlık Meslek Lisesi’nde ve Ankara Lisesi’nde psikolojik danışman olarak görev yapmıştır. 2011-2012 yılları arasında TSK 28. Mknz. Barış Gücü Tugayı’nda psikolojik danışman olarak çalışmıştır. 2005 yılından beri pozitif psikoloji alanında çalışmalarda bulunmaktadır. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde verdiği çeşitli derslerin yanında altı yıldır kuramsal ve uygulamalı olarak Pozitif Psikoterapi, Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları ve Grupla Psikolojik Danışma derslerini yürütmektedir. Akademik ilgi alanları arasında pozitif psikoterapi, danışman eğitimi, süpervizyon modeli, okulda motivasyon, yaşam amaçları, romantik ilişkiler, öznel iyi oluş, mutluluk, derse katılım ve barış gibi konular yer almaktadır. Bu konularda yurt içinde ve yurt dışında yayımlanan dergilerde, çalışmaları bulunmaktadır.