PDR’de Kullanılan Testler Yrd.Doç.Dr. Mustafa OTRAR

1971 Eskişehir’de (Merkez) doğdu. İlkokulu (1982), ortaöğrenimini (1989) Eskişehir’de tamamladı. Aynı yıl girdiği Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans Programı’ndan 1993’te mezun oldu. Psikolojik danışman ve rehber olarak Bingöl Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde ardından İstanbul Ümraniye Atakent Lisesinde görev yaptı. 1995 yılında Araştırma Görevlisi olarak Marmara Üniversitesi’ne göreve başladı. 1997 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanında yüksek lisansını tamamladı (Danışman: Prof.Dr.Adnan Kulaksızoğlu). 1998-2000 yılları arasında yedek subay olarak askerlik hizmetini gerçekleştirdi. 2000-2005 yılları arasında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında, içinde bir ölçek geliştirme çalışmasını da içeren “Öğrenme Stilleri ile Yetenekler, Akademik Başarı ve ÖSS Başarısı Arasındaki İlişki” başlıklı tezi ile (Danışman: Prof.Dr.F.Betül Aydın) doktora eğitimini tamamladı.

2011 yılına kadar öğretim görevlisi olarak istatistik, eğitim istatistiği, eğitim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, rehberlik dersleri vermeyi sürdürdü. 2011 yılında Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim dalında yardımcı doçent oldu.  Halen Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalında anabilim dalı başkanıdır.

MEB, TÜBİTAK, UNESCO, AB, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kalkınma Ajansları ve bazı yerel kamu kuruluşlarıyla yürütülen çok sayıda projede yürütücü ve danışman olarak görev yaptı. İspanya (University of Córdoba, Faculty of Education) ve Danimarka’da (University College Capital UCC) Erasmus öğretim üyesi hareketliliği programı bağlamında görevler aldı. Yine çeşitli üniversitelerde yüzü aşkın yüksek lisans ve doktora tezinde danışmanlık hizmeti sundu.

Uluslararası nitelikte iki dergine alan editörlüğü ve altı uluslararası/ulusal dergide hakemlik de yapmakta olan Otrar’ın biri İngilizce olmak üzere, çeşitli kitaplarda yazarlığı, bölüm yazarlığı, çevirileri ve çeviri editörlüğü hizmetleri yer almaktadır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongrede sunulmuş bildirileri ve yine çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Birincil akademik ilgi alanları “öğrenme psikolojisi” ve “Türkiye koşulları/kültürel kodlarına uyumlu psikolojik ölçme araçları geliştirme” olan Otrar, çeşitli üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında Eğitim Psikolojisi, İstatistik, İleri İstatistik, Eğitim İstatistiği, Test Geliştirme Teknikleri gibi dersler vermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.