İlişkilerde Ayrışma Farklılaşma Yrd. Doç. Dr. Çiğdem YAVUZ GÜLER

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Yavuz Güler, Ankara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünden mezun olmuş, İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ana Bilim dalında yüksek lisans eğitiminin ardından 2013 yılında doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ana Bilim dalında tamamlamıştır. 10 yılı aşkın süreyle Milli Eğitim Bakanlığı’ ndaki görevinin yanı sıra Psikolojik Danışma Merkezleri ile Aile Danışma Merkezlerinde yetişkin, çift ve ailelerle psikoterapi hizmetlerini yürütmüştür. Akademik görevinin yanı sıra aile ve çift terapisti olarak yetişkin, aile ve çiftlere psikoterapi ve alanda çalışan uzmanlara süpervizyon hizmeti vermeye devam etmektedir. Bilimsel çalışmalarını aile dinamikleri, aile ve çift terapileri, romantik ilişki, psikoterapi, psikolojik danışmanlık, sanat terapisi konuları oluşturmaktadır. Halen Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü’ nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.