Psikolog Lütfiye YAZAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunu. Üniversite öğrencisiyken, grup halinde “Üniversite Öğrencilerinde Beden imajı ve Benlik Saygısının Algılanan Sosyal Destek Üzerine Etkisi” isimli araştırma yürüttü ve bu çalışma 19. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi’nde sözlü bildiri sunumu olarak yayımlandı. Toplum Gönüllüleri Vakfı, Turmepa Deniz Temiz Derneği, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı gibi derneklerin çalışmalarında gönüllü olarak yer aldı. Çocuklara ve ergenlere yönelik stajlarından sonra, çocuklarla ve ergenlerle çalışmak istediğine karar verdi. Samsun Çocuksu Düşler Anaokulu’nda ve İstanbul Başarılı Koleji’nin Anaokulu ve İlkokul kademelerinde birer yıl görev yaptı. Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği Destek Eğitim Odaları için Etkinlik Geliştirme Yarışması için yazdığı bir etkinlik Fen Bilimleri Kategorisi’nde 2. seçildi. Yarışmaya katılan etkinliklerden oluşturulan kitaplarda yazdığı beş etkinliğin ikisi fen bilimleri, üçü rehberlik kategorisinde yer almaya layık görüldü. Dört yıldır Türk Eğitim Vakfı’nda aktif olarak gönüllü eğitmenliğe devam ediyor. 2017 yılından beri de Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin Proje Departmanı’nda gönüllü olarak çalışıyor. Aynı zamanda okula gidemeyen bedensel engelli çocuklara evde eğitim hizmeti veriyor.