Prof. Dr. Gürhan CAN

Prof. Gühan CAN, Eskişehir’de doğmuştur. İlk ve orta öğretimini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesinde lisans ve yüksek lisans, Hacettepe Üniversitesi’nde de doktora eğitimini tamamlamıştır. 1990 yılında doçentlik, 1996 yılında da profesörlük unvanı almıştır.1999-2005 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. Şu anda Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesidir.