Bilim Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ

Facebook:  https://www.facebook.com/drmehmetengindeniz/
Twitter: https://twitter.com/mengindeniz
Web Sayfası: http://www.mengindeniz.com/
İnstagram:  https://www.instagram.com/mengindeniz/

1971 yılında İskilip’te doğdu. İlk ve Orta öğrenimini İskilip’ te tamamladı. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans programını 1994 yılında tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ana bilim Dalında 1997 yılında Yüksek Lisans ve 2002 yılında Doktorasını tamamlamıştır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında 2006 yılında Doçent olmuştur. Ulusal, alan indexleri ve SSCI’de taranan uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda makaleleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Tamamlanmış iki adet TÜBİTAK bir adet AB projesi de bulunan Mehmet Engin DENİZ İspanya Eğitim Bakanlığına ait CISC birimi tarafından yapılan çalışmada ülkemizin en başarılı 2000 bilim insanı listesinde 531. sırada yer almıştır.

Eğitim ve Bilim Dergisi ve İlköğretim Online (Elementary Online) Dergisi alan editörlükleri ve pek çok ulusal ve uluslararası derginin bilim ve hakem kurulunda yer almaktadır. Riskli Gruplar İçin Yaşam Becerileri Geliştirme Programı Kitabı, Eğitim Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Erken Çocukluk Döneminde Gelişim ve Sınıf Yönetimi kitaplarında editörlük ve bölüm yazarlıkları bulunmaktadır. Akademik yaşamına Niğde Üniversitesi’ nde Araştırma Görevlisi olarak başlayan DENİZ, Selçuk Üniversitesi, Konya Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’ nde görev yapmış halen Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup aynı zamanda 2012-2015 yılları arasında Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmüştür.

Özgeçmişin devamı için tıklayınız.

Prof. Dr. Adnan KULAKSIZOĞLU

1977 yılında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Pedogoji Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisans Eğitimini Boğaziçi Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanı’nda 1982 yılında tamamladı. Doktorasını İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1985 yılında bitirdi.1994 yılında Eğitim Psikolojisi Alanında profesör oldu. Halen Özel Eğitim Bölümü Başkanlığı ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK

Köy Ens­titüsü mezunu öğretmen anne babanın doğal yönlendirmesi ile meslek yaşamına ilkokul öğretmeni olarak başladı. 1978’de Gazi Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladı ve Eğitim Bilimleri bölümünde “asistan” olarak görev aldı.

Lisansüstü eğitimini Hacettepe Üni­versitesinde, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında sürdürdü ve 1983’te yüksek lisans, 1988’de doktora derecelerini aldı. 1991-92 yıllarında “Öğretmen Eğitimi” konusunda ABD’ye gönderildi. Purdue Üniversitesi’nde gerek öğretmen eğitimi, gerekse uzmanlık alanında çalışmalar yaptı, gözlem ve incelemelerde bulundu. 1995 yılında doçent, 2002 yılında profesör oldu.

Yeşilyaprak’ın uzmanlık alanında yazdığı, tek ya da ortak yazarlı 14 kitabı, çeşitli bilimsel dergilerde yayınlanmış 100’e yakın makalesi bulunmaktadır. Alanı ile ilgili dergilerde yayın ve bilim kurullarında yer almakta, çeşitli kurumların davetlisi olarak seminerler vermekte ve projeler yürütmektedir. Eğitimde rehberlik hizmetleri, kariyer danışmanlığı, aile rehberliği, gelişimsel rehberlik, meslek etiği gibi konular ilgi alanlarındandır.

2010-2011 yılında ABD’de konuk öğretim üyesi olarak bulunan Yeşilyaprak, 16’sı uluslararası olmak üzere 80’den fazla kongrede bildiri sunmuş ve bazılarında “çağrılı konuşmacı” olarak yer almıştır. Halen Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesinde, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı başkanı olarak görev yapmaktadır. Yeşilyaprak, ayrıca 2002-2008 yılları arasında Türk PDR-DER’in genel başkanlığı görevini yürütmüştür.

Prof. Dr. Erdinç ÖZTÜRK

Prof.Dr.Erdinç Öztürk İ.Ü.Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir. “Adli Bilimler Doktorası” yapan Prof.Dr.Erdinç Öztürk “psikotravmatoloji” konusunda uluslar arası düzeyde tanınan bir bilim adamıdır. Prof.Dr.Erdinç Öztürk Köln doğumlu olup, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinde “”Klinik Psikoterapi Birimi ve Dissosiyatif Bozukluklar” Programında “Klinik psikolog” olarak yaklaşık 20 yıl çalışmış ve psikoterapist olarak yüzlerce travma vakasını tedavi etmiştir. 

Tüm öğrenim yaşamını derecelerle bitiren Prof.Dr.Erdinç Öztürk’ün ulusal ve uluslararası ödülleri ile İngilizce, Almanca ve İspanyolca makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Prof.Dr.Erdinç Öztürk, 2007 yılında Amerika’da “Yılın En İyi Araştırması” ödülünü almış olup, uluslararası alandaki hizmet ve araştırmalarından dolayı kendisine Amerika’da International Society for the Study of Trauma and Dissociation derneği tarafından ISSTD Fellow’luğu verilmiştir.

Prof.Dr.Erdinç Öztürk ülkemizde “adli klinik psikolojinin” öncülüğünü yapmakta olup travma, dissosiyasyon, psikotravmatoloji, psikotarih ve çocuk yetiştirme stilleri alanlarında yüksek lisans ve doktora seviyesinde dersler vermekte bu alanlarda tez danışmanlıkları yapmaya devam etmektedir. Prof.Dr.Erdinç Öztürk travma ve dissosiyatif bozukluklar alanında uzun yıllardır dünyadaki en iyi ilk 50 uzmandan biri olarak kabul edilmektedir.

E-Posta: erdinc.ozturkistanbul.edu.tr

Prof. Dr. Fulya YÜKSEL-ŞAHİN

Fulya YÜKSEL-ŞAHİN, Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nde tamamlamıştır. Doktora eğitimini ise, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nde tamamlamıştır. Dr. Fulya YÜKSEL-ŞAHİN, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik AD’nda görev yapmaktadır.

iletşim: fusahin@yildiz.edu.tr

Prof. Dr. Gürhan CAN

Prof. Gühan CAN, Eskişehir’de doğmuştur. İlk ve orta öğretimini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesinde lisans ve yüksek lisans, Hacettepe Üniversitesi’nde de doktora eğitimini tamamlamıştır. 1990 yılında doçentlik, 1996 yılında da profesörlük unvanı almıştır.1999-2005 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. Şu anda Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesidir.

Prof. Dr. Özgür ERDUR BAKER

Prof. Özgür Erdur Baker 1991 yılında Ankara Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler bölümünden mezun oldu. 1997 yılında Texas Austin Üniversitesi’nde Eğitim Psikolojisi alanında yüksek lisans ve 2002 yılında da yine aynı üniversitede Danışmanlık Psikolojisi alanında doktora dereceleri aldı. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde İleri Bireysel Danışmanlık, Rehberlik ve Danışmanlık Teorileri gibi dersler vermektedir.

Devamı için tıklayınız.

 

Prof. Dr. Ragıp ÖZYÜREK

Dr. Özyürek, 1964 Ankara doğumludur ve 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı’ ndan mezun olmuştur. Aynı üniversitede yüksek lisans eğitimi yaparak, 1989 yılında mezun olmuştur. Doktorasını 1995 yılında Çukurova Üniversitesi’ nde tamamlamıştır. Dr. Özyürek, 1987 yılından başlayarak Çukurova Üniversitesi’ nde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi, 1995-2005 yılları arasında da yardımcı doçent olarak görev yapmıştır. Özyürek, 2005 yılında psikolojik danışma ve rehberlik alanında doçentlik sınavını kazanmıştır. Hollanda’da inceleme gezisi yapmak için 1997 yılında kısa süreli olarak, Amerika Birleşik Devletleri’ ndeki Florida Üniversitesi Psikolojik Danışman Eğitimi Bölümü’ne 1999 yılında 6 ay kadar konuk öğretim üyesi olarak ve Almanya’da ‘Fachhoschule Düsseldorf’da sosyal pedagoji eğitimi alan öğrencilere ders vermek için 2011 yılında kısa süreli olarak ziyaretlerde bulundu.

Doç. Dr. Ali ERYILMAZ

Ali ERYILMAZ 2001 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi,  Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2004 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Psikolojisi ABD’da bilim uzmanlığını ve 2009 yılında ise, Eğitim Psikolojisi ABD’da doktorasını tamamlamıştır.  Dr. Ali ERYILMAZ, 2010-2017  yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 2017 yılından itibaren ise Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ayrıca, 1996-2003 yılları arasında sırasıyla; Ankara 112 Acil Kurtarma Birimi, Polatlı Devlet Hastanesi Acil Kliniği ve Niyazi Karabey Sağlık Ocağı gibi sağlık kurumlarında sağlık memurluğu yapmıştır. 2004-2010 yılları arasında Pozitif Psikoterapi alanında temel ve master eğitimini tamamlayarak “Pozitif Psikoterapist” unvanını almıştır.  2003-2010 yılları arasında ise, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Pursaklar Sağlık Meslek Lisesi’nde ve Ankara Lisesi’nde psikolojik danışman olarak görev yapmıştır. 2011-2012 yılları arasında TSK 28. Mknz. Barış Gücü Tugayı’nda psikolojik danışman olarak çalışmıştır. 2005 yılından beri pozitif psikoloji alanında çalışmalarda bulunmaktadır. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde verdiği çeşitli derslerin yanında altı yıldır kuramsal ve uygulamalı olarak Pozitif Psikoterapi, Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları ve Grupla Psikolojik Danışma derslerini yürütmektedir. Akademik ilgi alanları arasında pozitif psikoterapi, danışman eğitimi, süpervizyon modeli, okulda motivasyon, yaşam amaçları, romantik ilişkiler, öznel iyi oluş, mutluluk, derse katılım ve barış gibi konular yer almaktadır. Bu konularda yurt içinde ve yurt dışında yayımlanan dergilerde, çalışmaları bulunmaktadır.

Doç. Dr. Bilge UZUN

Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında kazanan Uzun, akademik hayatına Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. Yüksek Lisans derecesini 2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında tamamlamıştır.Doktora çalışmaları sırasında Berlin Humboldt Üniversitesi’ nde burslu araştırmacı olarak akademik çalışmalarda bulunmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı’ nda Doçent Dr. unvanıyla görevine devam etmektedir.

Doç. Dr. Müge YUKAY YÜKSEL

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisidir. Psikoloji, rehberlik, özel eğitim, terapötik beceriler, ölçme değerlendirme ihtisas alanlarıdır.

Özgeçmişin devamı için tıklayınız.

Doç. Dr. Armağan KÖSEOĞLU

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamıştır.
Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarında verdiği dersler arasında; Psikolojik Testler,
Resimleriyle Çocuk, Rehberlik, Test Dışı Teknikler, Meslek Etiği ve Yasal Konular, Kuramdan
Uygulamaya Grup Rehberliği Etkinlikleri, Aile Eğitimi: Kuram ve Uygulama ve Çocuk Suçluluğu
bulunmaktadır.
Aile içi ilişkiler, Ebeveyn tutumları, Sorun Çözme Eğitimi, Grup Rehberliği etkinliklerinin düzenlenmesi, Aile ve Öğretmen Eğitimi konularında çalışmalarını sürdürmektedir.
İletişim adresi: armagany@istanbul.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem YAVUZ GÜLER

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Yavuz Güler, Ankara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünden mezun olmuş, İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim dalında yüksek lisans eğitiminin ardından 2013 yılında doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim dalında tamamlamıştır. 10 yılı aşkın süreyle Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki görevinin yanı sıra Psikolojik Danışma Merkezleri ile Aile Danışma Merkezlerinde yetişkin, çift ve ailelerle psikoterapi hizmetlerini yürütmüştür. Akademik görevinin yanı sıra aile ve çift terapisti olarak yetişkin, aile ve çiftlere psikoterapi ve alanda çalışan uzmanlara süpervizyon hizmeti vermeye devam etmektedir. Bilimsel çalışmalarını aile dinamikleri, aile ve çift terapileri, romantik ilişki, psikoterapi, psikolojik danışmanlık, sanat terapisi konuları oluşturmaktadır. Halen Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

E-Posta: cigdem.yavuzguler@uskudar.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Durmuş ÜMMET

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D’da tamamladı. Aynı üniversitede öğretim üyesi ve bölüm başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Çalışma alanları arasında psikolojik danışman eğitimi, aile danışmanlığı, bireysel ve grupla psikolojik danışma konuları bulunmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Zeki ILGAR

1954’te Kars’ta doğdu. İlk ve ortaokulu Kars’ta, liseyi, 1972 yılında Artvin Erkek Öğretmen Okulu’nda tamamladı. 1982’de Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’ nde Eğitimde Psikolojik Hizmetler bölümünden lisans, 1989’da Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden yüksek lisans ve 1996’da doktora derecelerini aldı. Uzun yıllar Ağrı Eğitim Fakültesi’nde meslek dersleri öğretim görevliliği ve dekan yardımcılığı, Sınıf öğretmenliği Ana Bilim Dalı başkanlığı görevlerini yürüttü. 1997 yılından sonra Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalıştı.

2006 yılında emekliye ayrılarak İstanbul’a geldi. 2010 yılına kadar Bahçelievlerde Gürırmak Özel Eğitim ve Rehberlik Merkezi’ni yönetti. 2010 yılında İstanbul Arel Üniversitesinde Çocuk Gelişimi bölüm başkanı olarak çalıştı. 2012 yılında Gelişim Üniversitesi Psikoloji bölümünün kuruluşunda görev aldı. 2013-2016 yılları arasında Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Bilimleri bölümü öğretim üyeliği ve bölüm başkanlığı yaptı. 2016 yılından itibaren Biruni Üniversitesi Eğitim Bilimleri bölümünde çalışmakta olan Ilgar’ın, yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Murat ARTIRAN

Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi’nin direktörüdür. Klinik Psikolog, psikoterapist, süpervizör, öğretim üyesi ve araştırmacıdır. The City University of New York’ta Psikolojik Bölümü’nde 2004 yılında lisans eğitimlerine başladıktan sonra akademik hayatına Richmond, Kentucky’de Eastern Kentucky University’de devam etti ve Psikoloji Lisans eğitimini tamamladı.

West Virginia’da, American Public Üniversitesi’nden Psikoloji alanında Yüksek Lisansı’nı tamamladı. 11 yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşadı ve çalıştı. Albert Ellis Enstitüsü-New York Genel Merkezi’nde 4 yıl süren uygulamalı psikoterapi eğitimleri ve süpervizyon eğitimleri aldı. Süpervizör düzeyinde Rasyonel (Akılcı) Duygucu Davranışçı Terapi (Rational Emotive Behavior Therapy) ve Bilişsel Davranışçı Terapi (Cognitive Behavioral Therapy) eğitimlerini tamamlayarak Türkiye’deki bu alandaki ilk RDDT BDT Süpervizörü ünvanını kazanmıştır.

2013 yılından beri Albert Ellis Enstitüsü New York Genel Merkezi’nin Türkiye’de düzenlediği eğitimlerde eğitmen ve süpervizör olarak görev yapmaktadır. Rasyonel Duygucu Davranışçı Psikoterapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi’yi öğretmektedir. Aktif olarak Albert Ellis Enstitüsü New York Merkezi’nin bilimsel araştırmalarında ve eğitimlerinde görev yapmaktadır.

RDDT, BDT Yöntemleri ile Obsesif Kompulsif Bozukluk, Depresyon, Öfke, Davranım Bozuklukları Tedavileri, İnternet ve Oyun Bağımlılığı tedavileri alanlarında özel eğitimler aldı. Ebeveyin ve Çocuk İlişkilerinde Bilişsel Davranışçı Terapi Yöntemleri, Çocuklar ve Aileleri için Sistemli RDDT Tedavi Planları, Bireysel ve Grup Psikoterapileri, Motivasyonel Görüşme Teknikleri sertifikalarına sahiptir. American Play Therapy Birliği onaylı Çocuk Merkezli Oyun Terapisi eğitimleri almıştır. American Play Therapy Birliği üyesidir.

Klinik Psikoloji alanında Doktorasını ‘Akılcı Duygucu Davranışçı Kuram Ve Öz-Belirlenim Kuramı Çerçevesinde Yeni Bir Ölçek: Akılcı-Duygucu Öz-Belirlenim (ADÖB) Ölçeğinin Geliştirilmesi’ adlı çalışmasıyla almıştır. Uluslararası Davranışçı ve Bilişsel Terapiler Birliği (Association for Behavioral and Cognitive Therapies – ABCT) üyesidir.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa OTRAR

1971 Eskişehir’de (Merkez) doğdu. İlkokulu (1982), ortaöğrenimini (1989) Eskişehir’de tamamladı. Aynı yıl girdiği Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans Programı’ndan 1993’te mezun oldu. Psikolojik danışman ve rehber olarak Bingöl Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde ardından İstanbul Ümraniye Atakent Lisesinde görev yaptı. 1995 yılında Araştırma Görevlisi olarak Marmara Üniversitesi’ne göreve başladı. 1997 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanında yüksek lisansını tamamladı (Danışman: Prof.Dr.Adnan Kulaksızoğlu). 1998-2000 yılları arasında yedek subay olarak askerlik hizmetini gerçekleştirdi. 2000-2005 yılları arasında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında, içinde bir ölçek geliştirme çalışmasını da içeren “Öğrenme Stilleri ile Yetenekler, Akademik Başarı ve ÖSS Başarısı Arasındaki İlişki” başlıklı tezi ile (Danışman: Prof.Dr.F.Betül Aydın) doktora eğitimini tamamladı.

2011 yılına kadar öğretim görevlisi olarak istatistik, eğitim istatistiği, eğitim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, rehberlik dersleri vermeyi sürdürdü. 2011 yılında Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim dalında yardımcı doçent oldu.  Halen Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalında anabilim dalı başkanıdır.

MEB, TÜBİTAK, UNESCO, AB, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kalkınma Ajansları ve bazı yerel kamu kuruluşlarıyla yürütülen çok sayıda projede yürütücü ve danışman olarak görev yaptı. İspanya (University of Córdoba, Faculty of Education) ve Danimarka’da (University College Capital UCC) Erasmus öğretim üyesi hareketliliği programı bağlamında görevler aldı. Yine çeşitli üniversitelerde yüzü aşkın yüksek lisans ve doktora tezinde danışmanlık hizmeti sundu.

Uluslararası nitelikte iki dergine alan editörlüğü ve altı uluslararası/ulusal dergide hakemlik de yapmakta olan Otrar’ın biri İngilizce olmak üzere, çeşitli kitaplarda yazarlığı, bölüm yazarlığı, çevirileri ve çeviri editörlüğü hizmetleri yer almaktadır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongrede sunulmuş bildirileri ve yine çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Birincil akademik ilgi alanları “öğrenme psikolojisi” ve “Türkiye koşulları/kültürel kodlarına uyumlu psikolojik ölçme araçları geliştirme” olan Otrar, çeşitli üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında Eğitim Psikolojisi, İstatistik, İleri İstatistik, Eğitim İstatistiği, Test Geliştirme Teknikleri gibi dersler vermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yrd. Doç. Dr. Ş. Gonca ZEREN

Merzifon’da dünyaya gelen Şerife Gonca Zeren, 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans programını bitirmiştir. Aynı üniversite ve aynı bölümde 1999’da yüksek lisans ve 2006’da da doktora programını tamamlamıştır. 
İlk olarak özel bir okulöncesi kurumunda ardından MEB’e bağlı bir lise ve sonra da bir ilköğretim okulunda psikolojik danışman olarak görev yapmış, 1996- 2005 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 
2005- 2009 yılları arasında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde öğretim görevlisi ve yardımcı doçent olarak görev almıştır. 2009 yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. Şerife Gonca Zeren, evli, bir çocuk annesi ve bir kedi sahibidir.